Irányelv

A Föderáció irányelvei

Az Egyesült Bolygók Föderációjának legfontosabb elvei, működési szabályai. Ezeket a Csillagflotta valamennyi tisztjének kötelező betartani és betartatni. A szabályok jelentős része a föderáció valamennyi polgárára is vonatkozik.

Az Elsődleges Irányelv:

Tilos a Csillagflotta bármely űrhajójának és tagjának bármely kultúra vagy társadalom normális fejlődésébe beavatkoznia. Ez az irányelv fontosabb mint a Csillagflotta bármely hajójának vagy tagjának védelme. Veszteségek tolerálhatók, ameddig ezen irányelv betartáshoz szükségesek.

2. irányelv:

Semmilyen körülmények között (még saját legénységének védelmében) sincs joga a csillagflotta tisztjének ártani vagy kárt okozni egy intelligens életformának, kivéve ha ez szükséges az Elsődleges Irányelv érvényre juttatásához.

3. irányelv:

Egy tisztnek meg kell tennie mindent egy intelligens életforma védelme érdekében, mégha ő és a legénysége veszélybe is kerül emiatt. Olyan aktív vagy passzív magatartás, amelyik kárt okoz egy intelligens életformának egyenlő a 2. irányelv megsértésével.

4. irányelv:

Egy tisztnek kötelessége végrehajtani felettese minden parancsát, kivéve ha az sérti az 1., 2. vagy 3. irányelvet.

5. irányelv:

Egy tisztnek kötelessége minden tőle telhetőt megtenni a Föderáció, annak tagjai, képviselői és a Csillagflotta biztonsága érdekében, kivéve ha az sértené az 1., 2., 3. vagy 4. irányelvet.

6. irányelv:

Ha egy hajó teljes legénysége halott vagy a legénység 24 órája cselekvésképtelen, a hajót meg kell semmisíteni más életformák vagy hajók védelme érdekében.

7. irányelv:

A Föderáció egyetlen hajójának sem szabad semmilyen körülmények között (akármi is legyen az) Talos IV-re látogatnia. Ezen irányelv megsértéséért halálbüntetés jár.

Megjegyzés: 2254-ben az Enterprise Pike kapitány vezénylete alatt elfog egy segélyhívást egy földi hajóról. A csillaghajó követi azt s így eljut a Talos IV-re, ahol azonban Pike-ot elfogják a Talóziánok, egy, a bolygó felszíne alatt élő faj tagjai, akik az emberénél jóval fejlettebb aggyal rendelkeznek. A felderítőcsapat megpróbálja kiszabadítani a kapitányt, ami cseppet sem egyszerű feladat, hiszen a Talóziánok fő fegyvere, az illúzió rendkívül hatásos. A legénység a Talos IV lakói miatt majdnem odavész, Pike pedig szinte élőhalottként tér vissza.

Figyelem: ez az irányelv 2297-ben meg megszűnt!

8. irányelv:

Nem engedélyezett a Romulán Birodalom területére lépni, kivéve az 1-5. irányelvek védelme érdekében.

9. irányelv:

A Föderáció egyetlen hajója sem látogathat meg olyan bolygót vagy naprendszert, amelyet az Egyesült Bolygók Föderációja karantén alá helyezett, kivéve ha az 1-5. irányelv védelme érdekében cselekszik.

10. irányelv:

A csillagflotta tisztjének az Egyesült Bolygók Föderációja törvényei szerint kell cselekednie. Üldöznie és büntetnie kell mindazokat, akik megsértik ezen törvényeket.

11. irányelv:

A Csillagflotta tisztjének tisztelnie kell az Egyesült Bolygók Föderációjának minden szerződését. Meg kell adnia minden segítséget, amely szükséges a szerződő csoport számára.

12. irányelv:

Egy olyan hajó közeledése esetén, amelyikkel nem létesíthető kapcsolat, a föderációs hajó parancsnokát értesíteni kell.

13. irányelv:

Egyetlen tisztnek sincs joga informálni vagy segíteni az Egyesült Bolygók Föderációja ellenségeit vagy azokat akik veszélyesek a Föderáció biztonságára nézve.

14. irányelv:

Egy tisztnek nem szabad udvariatlanul, támadóan vagy zaklatóan viselkednie más életformákkal szemben.

15. irányelv:

Egyetlen tiszt sem sugározhatja át magát veszélyes helyre fegyveres kíséret nélkül.

16. irányelv:

Ha egy tiszt megsérti a Föderáció törvényeit vagy a Csillagflotta irányelveit, legalább három parancsnoki rangú tisztnek joga van halálos ítéletet hozni felette.

17. irányelv:

Ha a Szolgálatos parancsnok nincs jelen, inkompetens vagy halott, akkor a másodtisztnek kell átvennie a hajó felett a parancsnokságot.

18. irányelv:

Egyetlen tiszt sem uszíthat vagy szíthat lázadást felettese ellen.

19. irányelv:

Egy tiszt felmenthető a szolgálat alól, az orvos és legalább két parancsnoki rangú tiszt által, ha rossz egészségi vagy pszichikai állapotban van.

20. irányelv:

Egy föderációs hajónak meg kell adnia minden szükséges segítséget az Egyesült Bolygók Föderációja regisztrált magán vagy kereskedelmi hajóinak. Megengedett támadó akció vagy fegyelmi eljárás olyan hajók ellen, amelyek Föderációs törvényeket sértenek.

21. irányelv:

Nem megengedett egy föderációs csillaghajónak illegális anyag vagy rakomány, regisztrálatlan fegyverek vagy veszélyes életformák szállítása. Egy ilyen hajó átkutatható a Föderáció másik hajója által, ha feltételezhető a csempészet.

22. irányelv:

Ha olyan bolygóval létesült kapcsolat, amelyik nem halad a fejlődésben, vagy egy másik faj ostroma alatt van, akkor egy tiszt változtathat a bolygó társadalmi szerkezetén azzal a céllal, hogy a technikai fejlődés útjára térítse.

23. irányelv:

Egy intelligens életforma megsemmisítése csak akkor engedélyezett, ha a Föderáció Elsődleges Irányelvének megsértését kell megakadályozni.

24. irányelv:

Egy bolygón található élet teljes megsemmisítése csak akkor engedélyezett, ha a bolygó lakói nagyon nagy mértékben megsértik az Elsődleges Irányelvet. Egy ilyen cselekedetről csak egy kapitányi vagy annál magasabb rangú szolgálatos tiszt dönthet. Ez a tiszt teljességgel felelős ezen döntéséért.

Omega Direktíva

2269-ben a Lantauro szektorban 127 föderációs tudós Professzor K’Mtu Ketoract vezetésével egy szigorúan titkos kísérleten dolgozott, amelyet Omega-tervnek neveztek. A cél egy kifogyhatatlan energiaforrás létrehozása volt, amely véget vetne az összes többi energiaforrás használatának, innen az Omega név. A kísérletek során egyetlen Omega részecskében annyi energia volt, mint egy térhajtómű reaktorában. Ketoract és számos kozmológus szerint néhány Omega molekula a természetben is létezett egy rövid ideig az Ősrobbanás után. Ketoract szerint az Omega volt a robbanás fő energiaforrása. A tudósok sikeresen létrehoztak egy Omega molekulát, de az a másodperc tört része alatt destabilizálódott, és elpusztította az egész állomást a 127 tudóssal együtt. Váratlan másodlagos hatásként 3.2 fényéves körzetben a szubtéren szakadás következett be. A Csillagflotta vezetése felismerte, hogy nagyobb mennyiségű Omega molekula az egész Kvadránsban elpusztíthatja a szubteret, lehetetlenné téve a nagyobb távolságú utazásokat. Ezért a Csillagflotta titkosított minden adatot a kísérletről, és a hatásáról és azt híresztelte, hogy a Lantauro-szektorbeli szubtérszakadás természetes képződmény. 2270-ben a Csillagflotta létrehozta az Omega Direktívát, miszerint minden fellelt Omega molekulát meg kell semmisíteni, mert féltek attól, hogy ez a hatalmas erő rossz kezekbe kerülhet.

Related Bejegyzések