Andoriaiak

Az andoriaiak vagy andoriánok egy humanoid faj a Star Trek történetekben. Otthonuk az M típusú Andoria hold.

Az andoriaiak kinézetben, méretben, testfelépítésben nagyon hasonlítanak az emberre (mint a legtöbb humanoid faj a Star Trek-ben), megkülönböztető jegyeik a világos- vagy sötétkék bőr, fehér vagy ezüst színű haj, illetve két csápszerű antenna, amik a homlokukból vagy a fejük tetejéből nőnek ki.

Az andoriaiak külseje elég sokat változott a Star Trek filmek és epizódok, valamint a hozzájuk kapcsolódód alkotások (pl. képregények stb.) története során, még a klingonokénál is többet – a bőrszín, az antennák fejen elfoglalt helyzete (homlok, fejtető) és hosszúsága, vagy a haj jellege (emberi hajra hasonlító vagy tollpiheszerű) és színe, valamint a bőrszín (fehértől a sötétkékig). Ezt néhány alkotó úgy magyarázta, hogy az andoriaiaknak ugyanúgy rasszaik vannak, mint az embereknek (vagy a klingonoknak).

Az antennaszerű csápok az otthonuk hideg levegőjében való légzésben segítik őket, az andoriaiaknak ezért fejlett a szaglásuk. Az andoriaiak vére szintén kék színű.

Harcias, heves természetű lények, akik saját magukat is sok tekintetben vadnak és irracionálisnak tartják; civilizációjuk lélekszáma viszont nem túlságosan nagy, mivel az andoriaiaknak összesen négy, két férfi és két női neme van, és az ebből fakadó körülményes szaporodás igencsak visszavetette a népszaporulatot.

A huszonegyedik században, még a Föderáció kora előtt, igen feszült volt viszonyuk a környező fajokkal, különösen a legközelebbi rendszerrel, a Vulkánnal, amely számos fegyveres konfliktusban ütközött ki. Ennek a harcias korszaknak az emberek megjelenése vetett véget: miután az Enterprise kapitánya, Jonathan Archer, dacára a vulkániakkal való szövetségének, segített Shrannek, az andoriai Birodalmi Gárda főtisztjének leleplezni egy álcázott vulkáni katonai megfigyelőállomást (ST ENT – Az andoriai incidens), az andoriaiak megbíztak benne, és kérték Archer közvetítését a vulkániakkal való béketárgyalásokban (ST ENT – Kir S’hara). Archernek, Soval vulkáni követnek és Shrannak – bár a vulkáni és az andoriai háborúpártiak is fenyegették az életüket – sikerült megakadályoznia a bolygóközi háborút, amely mindkét civilizációt elpusztította volna. Az andoriaiak is részt vettek a vulkániakkal közösen azokon a tárgyalásokon a Földön, melyek lezárták az ilyesfajta ellenségeskedést, és megvettették a Föderáció alapjait (ST ENT – Démonok).

Később beléptek a Föderációba és 2161-ben a Föderáció teljes jogú tagjaivá váltak. Sok andoriai csillagflotta-tisztként a Csillagflottában is szolgálatot teljesít. A korábbi sorozatokban, filmekben, amik kronológiailag később játszódnak ezért szerepelnek viszonylag keveset (szinte csak statisztálnak), mert akkor már több más fajjal együtt szerves tagjai a Föderációnak és a Csillagflottának is. Regényekben és képregényekben viszont visszatérő szereplők.

Related Bejegyzések