Kardassziai

A kardassziai egy a Kardasszia Egyen kialakult humanoid faj. Az őseik hüllőszerűek voltak, ezért jobban kedvelik a sötétebb és melegebb, kb. 30 fokos hőmérsékletű, és nyirkosabb környezetet. A hallásuk nem olyan jó, mint az embereké, de amíg az értékszerveik nem annyira fejlettek, a fegyelmezett agyuk igen figyelemreméltó. A kardassziaiak a vizuális memóriájukról híresek, és arról, hogy képesek ellenállni a vulkáni agyegyesítésnek. A kardassziaiak könnyen felismerhetőek a két vékony nyakgerincükről, ami a fejük tetején csökken, szürkés bőrükről, és egy fordított könnycsepp alakú kinövésről a homlok közepén.

Társadalom és kultúra

A kardasszaiak a kapcsolatokat és a családot mindennél értékesebbnek tartják. Habár az árvákat hagyják meghalni, a háztartások, amelyekben számos generáció él együtt, egy becsületre méltó közösséget alkotnak. Az emberekkel ellentétben a kardassziaiak nem próbálják meg lelassítani vagy elkerülni az öregedést, ehelyett várják az öregkort, amivel együtt jár a hatalom és a bölcsesség. A kardassziai gyerekek oktatása már 3-4 éves korban elkezdődik. Minden kardassziai a kultúra és a művészet ismerőjeként nő fel. A tudás a legfőbb forrása a társadalmi helyzetnek és a kardassziai társadalom kreativitásának.

A férfiak és a nők érzékeny külsejüket megmutatva udvarolnak egymásnak, eme szokást mások, gyakran az emberek is, félreértik. A társat kereső nők a homlokukat világoskékre festik, és felajánlják termékenységüket a házasság reményében.

A kardassziai társadalom a legmerevebb, legérinthetetlenebb a létező rendszerek közül. Minden gyanúsított bűnös, mielőtt még megjelenne a bíróságon, és az ítélet általában halál. Senkinek nem sikerült még megszöknie a halálbüntetés elől, és csak a legszerencsésebbeknek sikerülhet megváltoztatni az ítéletet életfogytiglani munkaszolgálatra.

A civil Detapa tanács sikeres csoportosulást hozott létre a Hadvezetés ellen 2372-ben, amikor a szakadár mozgalom elérte a tetőpontját. A katonaságnak már nem volt teljes hatalma a kormányzat felett, és az Unió egy hivatalaként működött, mint az Obszidián Rend, a titkos hírszerző ügynökség. Az Obszidián Rend egy kicsit különbözik, mert nem kell jelentést tennie a Tanácsnak. Miután Kardasszia csatlakozott a Domíniumhoz a Tanács megszűnt és a Követre szállt minden hatalom.

Történelem

A kardassziai valaha békés, vallásos faj volt. A világuk az ősidőkben legendás civilizációnak adott otthont, aminek a romjai még mindig a legfigyelemreméltóbbak a Galaxisban. Azonban a források elapadása az egész bolygóra kiterjedő éhínséghez vezetett, és milliók haltak meg. A hadsereg nem tűrve a vezetők gyengeségét, átvette a hatalmat, és megpróbálta stabilizálni a helyzetet. Az állam hamarosan megerősödött, és a hadsereg számos világot igázott le és szipolyozta ki a forrásaikat.

A kardassziaiak 2336-ban bekebelezték a békés Bajort és megkezdődött a 30 évig tartó Kardassziai Megszállás. Megépítették a Bajor felett lebegő bányaállomást, a Terok Nort. Megalapították a bolygón a helyi kormányzatukat a kardassziai prefektusokkal az élén. Sok bajori ember lépett be az ellenállásba. Az ellenállok rengeteg kardassziait ölték meg a szabotázsakcióikkal. A zavargások hatására a Hadvezetésnek át kellett értékelnie a helyzetét. A Föderáció és Kardasszia viszonya 2346-ban vált ellenségessé, amikor a kardassziaiak megtámadták a Setlik III-at. 20 évig tartó háború tört ki, mert a Föderáció nem akarta feladni a területet. 2366-ban sikerült létrehozni egy fegyverszüneti megállapodást. Sok Föderációs tiszt nem értett egyet ezzel a megállapodással.

A kardassziai jelenlét 2369-ben szűnt meg a Bajoron. A Bajori Ideiglenes Kormány a kivonulás után a Föderációt kérte fel, hogy felügyelje a területet. A Gamma Kvadránsba vezető féregjárat felfedezése után Kardasszia felismerte, hogy hibázott mikor visszavonult. A Csillagflotta a Terok Nort Deep Space Nine-á nevezte át, és ez az állomás lett a Gamma Kvadránsba vezető expedíciók és a Dominium elleni háború központja. 2370-ben a Föderáció és a Kardassziai Unió megegyezett, hogy újrarajzolják a határokat. Az egyezség keretében létrehoztak egy fegyvermentes övezetet is.

Nem sokkal később az Unió keményvonalas provokációkat intéztek az övezet menti kolóniák ellen. A Föderációs kolóniák, látva a kormányzat gyengeségét, megalakították a Maquis-t, és kemény csapásokat mértek a kardasszaiaikra. A katonai befolyás növekedésével Kardasszia titkos hírszerzésének, az Obszidián Rendnek is nőtt a befolyása. Szépen lassan elég hatalmat szereztek ahhoz, hogy a Hadvezetés nélkül is működhessenek.

A Kardassziai Unió a Domínium-háborúban a Domínium oldalára állt. Ezek után Gul Dukat lett az állam vezetője. Miután Breen is csatlakozott a Domíniumhoz, Kardasszia már csak másodrendű szerepet töltött be a szövetségesek között. Ezért Damar legátus megpróbálta kiugrasztani Kardassziát a szövetségből. Azonban már a Domínium irányította a kardassziai hadsereget is. Damar nem sokkal később ellenállást szervezett a Domínium ellen, amely ezek után szembeszegült a szövetséggel. Az ellenállás nem volt túl erős, ezért erejéből csak gerilla akciókra futotta. A háború végén már egész Kardasszia a Föderáció oldalára állt, ezért válaszképpen a Domínium megtámadta a Kardasszia Egyet. Damar meghalt a harcokban, de végül a Domíniumot sikerült legyőzni.

A Domínium-háború leginkább Kardassziát sújtotta. 800 millióan haltak meg, Kardasszia Egy romokban. Kardasszia felperzselt tájai mindig emlékeztetni fogják az ott élőket Damar bátorságára, és ellenállására. “Kardasszia örökké fenn fog maradni, de már sosem lesz a régi.”

Related Bejegyzések