Vorta

Fiziológia

A vortát az Alapítók hozták létre, hogy ők legyenek a Domínium diplomatái. A vorta nem a semmiből jött létre, de az Alapítók sokat fejlesztettek rajtuk. Ha a vorta Eris igazat mondott az anyabolygójáról (amely kétséges), akkor a vorták a gamma kvadránsbeli Kurill Egyen jöttek létre. Weyoun 6 mást is mondott arról, hogy az Alapítók hogyan változtatták meg evolúciójukat. Réges-régen a vorta egy fákon lakó, majomszerű faj volt, fejletlen intelligenciával. Egyszer egy sérült Alapító tévedt az erdejükbe, és egy vorta család elbújtatta. Viszonzásul az Alapító megígérte, hogy a vorta egyszer egy hatalmas birodalom része lesz. A jem’hadar túl vad és társadalmi formákban hiányt szenvedő faj volt, ezért a vorta DNS-t megváltoztatták és létrehozták a Domínium diplomatáit és adminisztrátorait.

A vortáknak hegyes fülük van, amelyek az állkapocsról indulnak ki. A fülük formája és mérete miatt nagyon jó a hallásuk. Magas intelligenciával rendelkeznek, és általában nagyon csendesek, de barátságos és szinte bájos kinézetük egy manipulatív természetet takar. A számos Domíniummal való tárgyalás során a Föderáció tisztje megtanulták, hogy a jem’hadarban jobban bízhatnak, mint a vortában. Amíg egy jem’hadar nyers és képtelen hazudni, addig egy vorta szándékait szinte lehetetlen kifürkészni. Az Alapítók megváltoztatták az eredeti faj genetikai kódolását, és a “fejlesztett” vorta immár vakon követi az Alapítók utasításai, és istenekként tisztelik őket. Weyoun 6 szavaival: “Miért létezzen egy isten, ha senki sem imádja?”

Társadalom és kultúra

A diplomáciai feladataikkal, és a jem’hadar irányításával összhangban a vorták a mérgezés majdnem minden fajtájára immúnisak. Ez nagyon hasznos, ha idegen fajokkal tárgyalnak. A vorták a klónozás mesterei, és mindig tartanak magukról másolatot, ha esetleg valamelyik korábbi klón meghalna a Domínium szolgálatbán. Az egyik prominens vorta, Weyoun, már 8 reinkarnáción esett túl.

A vortáknak nem túl jó a látásuk, viszont jó a szaglásuk. Az Alapítók néha speciális képességekkel is felruházhatnak egy-egy vortát a sikeres küldetés érdekében. Az elsőként megismert vorta, Eris, telekinetikus erővel rendelkezett, amelynek segítségével képes volt manipulálni az energiát. Egyetlen másik vortáról sem ismeretes, hogy lenne hasonló képessége. A vorták a Domínium diplomatái és adminisztrátorai, az egyetlenek, akik az Alapítók parancsait közvetítik, és ők azok, akik tárgyalhatnak az új világokkal. Az Alapítók szolgálatában a vorták megszállottan igyekeznek sikerre vinni a Domínium ügyeit. Ha valamelyikük fogságba esik, akkor inkább öngyilkosságot követnek el, mintsem bármit is elmondanának az ellenségnek. Egyikük, Keevan, azonban nem tette ezt, és inkább megölette a jem’hadarjait, minthogy meghaljon. Annyira istenítik az Alapítókat, mint ahogy azt a jem’hadar teszi. Számukra egy Alapító biztonsága mindenek felett áll.

A jem’hadar támadóhajó élén gyakran egy vorta áll, aki alá 42 jem’hadar van beosztva. A jem’hadar csatacirkálón még ennél is többen lehetnek. A jem’hadar hajóban a vorta ellenőrnek és az Első jem’hadarnak van csak olyan készüléke, amellyel láthatják, hogy mi történik a hajón kívül.

A jem’hadart leginkább a fehér ketracel segítségével tudják kordában tartani, és a szer mindig a jem’hadarokat felügyelő vorta birtokolja. Mielőtt kiosztaná a ketracelt, a vorta és a jem’hadar egy ceremóniát vezet le, amelyben a vorta megkéri az Elsőt, hogy vállalja a felelősséget az emberei hűségéért. “Első (név), vállalod a felelősséget az embereid hűségéért? – Ünnepélyesen megígérjük, hogy a hűségünk az Alapítóké mostantól a halálunkig. – Akkor fogadjátok el ezt az ajándékot az Alapítóktól. Tartsa meg az erőtöket.”

Történelem

A Gamma Kvadránsba vezető féregjárat felfedezése után az Alapítókat el kezdte irritálni a területük megsértése. A jem’hadaron keresztül üzenetet küldtek a Deep Space Nine-nak, hogy figyelmeztessék a Föderációt, hogy a későbbi területsértéseket nem fogják válasz nélkül hagyni. A Domínium a bajori Új Bajor kolónia lakóit is lemészároltatta. A Sisko parancsnok, Jake, Quark és Nog kiszabadítására induló USS Odyssey-t a jem’hadar elpusztította. A Siskoék által “megmentett” vortáról, Erisről, kiderült, hogy a Domínium egy beépített ügynöke, és elhagyta az állomást.

A Föderáció a féregjárat védelmére az álcázóberendezéssel ellátott Defiantot az állomáshoz rendelte. Sisko nem sokkal ezután a Gamma Kvadránsba vitte a hajót, hogy megkeressék az Alapítókat. Az álcázott Defiantot a jem’hadar felfedezte és elfoglalta, de Kira és Odo eljutottak az Alapítók bolygójára az Omarion csillagködben. A bolygón aztán kiderült, hogy az Alapítók nem más, mint az elcseréltek, Odo népe, akik a Nagy Láncban egyesülnek. Odo végül nem csatlakozott népéhez, mert ellenezte, hogy fajtársai létrehoztak egy olyan elnyomó rendszert, mint a Domínium.

Az Alapítók bolygójának pontos helyét a romulánok is megtudták, hiszen a Defiant álcázójáért cserébe ők információkat kaptak. A romulán és a kardassziai titkosszolgálat, a Tal Shiar és az Obszidián Rend titkos akciót indítottak az Alapítók bolygója ellen. De kiderült, hogy az egész egy hatalmas csapda volt, a romulánok közé beépült elcserélt Luvok ezredes vezette bele a két népet, és a támadó flotta 150 jem’hadar hajóba ütközött. A jem’hadar most is győzelmeskedett. Ezután a klingonok megtámadták Kardassziát, mert attól tartottak, hogy a Detapa Tanácsba Alapítók is beférkőztek. A Föderáció ellenezte a támadást, a klingonok pedig később felbontották a Khitomer egyezményt. Az Alapítók terve alapján az egész Alfa Kvadráns politikailag instabillá vált.

Csillagidő 49904.2-kor néhány jem’hadar megtámadta a Deep Space Nine-t, és elloptak néhány szerszámot. Sisko a Defianttal a jem’hadarok után ment, hogy megtorolja a támadást. Félúton találkozott egy sérült jem’hadar hajóval, fedélzetén a vorta Weyounnal, aki elmondta, hogy a támadók lázadó jem’hadarok voltak. A lázadók egy ikóniai átjárót akartak üzembe helyezni, hogy átvehessék a Domínium és a Föderáció irányítását. Sisko beleegyezett abba, hogy segít megállítani a lázadó jem’hadarokat. A közös akció végül sikerrel végződött.

Az Alapítók az Alfa Kvadránsba küldték számos társukat, hogy beépüljenek az államok kormányzatába és nagyobb szervezeteibe. Az egyikük Krajensky föderáció nagykövet képében a Defiant fedélzetén szabotálta a hajót, és átvette az irányítását. A terve az volt, hogy háborút robbant ki a Föderáció és a Tzenkethi között. Odo végül megölte az elcseréltet, és megmentette a hajót, de ezzel ő lett az első elcserélt, aki saját fajtársát bántotta.

Odo az Alapítók anyabolygóján meg is kapta ezért büntetését, elvették tőle alakváltó képességét, és szilárd testbe zárták. Közben elhitették vele, hogy Gowron, a klingonok vezetője is egy elcserélt. Később kiderült, hogy valójában Martok tábornok a beépült Alapító. Nem sokkal ezután Sisko egy gamma kvadránsbeli bolygón felfedezett egy lezuhant jem’hadar hajót, amelyet a Csillagflottának akart elvinni, hogy tanulmányozhassák azt. Nem sokkal később egy másik jem’hadar hajó jelent meg, amelyet a vorta Kilana vezetett. A vorta tárgyalásokat akart a hajó sorsáról, de valójában a fedélzetén lévő Alapítót akarta. Miután az meghalt, a jem’hadarok végeztek magukkal, Sisko pedig elvihette a sérült hajót.

2372-ben Gul Dukat bejelentette, hogy Kardasszia csatlakozott a Domíniumhoz, és ezzel igencsak megváltozott az Alfa Kvadráns helyzete. A jem’hadarok és a Domínium fenyegetése ezzel minden eddiginél közelebbi lett. A klingonok és a Föderáció felújította a Khitomer egyezményt, és immáron két hatalom próbálta megállítani a Domíniumot. Egy elcserélt elfoglalta Dr. Julian Bashir helyét a Deep Space Nine-on, és megpróbálta nóvává változtatni a Bajor napját, de ez végül nem sikerült neki.

A harcok egyre hevesebbek lettek, ezért a Föderáció úgy döntött, hogy le kell zárni a féregjáratot, hogy a Domínium ne tudjon több utánpótlást áthozni. Siskoék aknákat telepítettek a féregjárat körzetébe. Erre Weyoun megfenyegette a kapitányt, hogy amennyiben nem fejezik be az aknazár építését, úgy egy teljes erejű támadással kell számolniuk. Sisko visszautasította Weyount, ezután szinte azonnal megindult a jem’hadar támadása az állomás ellen, amelyet el is foglaltak.

A szövetségesek veszteségei egyre nagyobbak lettek a jem’hadarral szemben. Egész flottákat veszítettek el. A Föderáció Sisko vezetésével, a korábban szerzett jem’hadar hajóval támadást indított egy fehér ketracel gyár ellen, amelyet megsemmisítettek, meggyengítve így a jem’hadarok utánpótlását. A jem’hadar hajó súlyos sérüléseket szenvedett, és később le is zuhant egy bolygóra. A hajó legénységét az ott állomásozó jem’hadarok elfogták. A jem’hadarok sérült vorta felügyelője, Keevan, elmondta, hogy kifogytak a ketracelből, ami nélkül a jem’hadarok mindenki meg fognak ölni. Ezért Keevan egy csapdát állított fel: egy olyan helyre küldi a jem’hadarokat, ahol Siskoék könnyen végezhetnek velük. A Csillagflotta tisztek végül mindegyik jem’hadart megölték, bár Sisko figyelmeztette egyiküket, de az csak annyit mondott: “Én jem’hadar vagyok, ő vorta, és ez a dolgok rendje.” Keevant a segítségükre siető Martok tábornok segítségével elfogták, és elvitték a bolygóról.

Nem sokkal később a 375-ös csillagbázisról 600 hajós flotta indult meg a Deep Space Nine visszafoglalására. A hatalmas csata végül a szövetségesek győzelmével záródott, és az állomás újra a Föderáció kezére került. Az aknák eltávolítása után 2800 jem’hadar indult meg féregjáraton keresztül az Alfa Kvadráns felé. Sisko a Defianttal a féregjáratba repült, hogy megakadályozza ezt, ami végül a Próféták segítségével sikerült is.

A szövetségesekhez – egy kisebb trükk után – a romulánok is csatlakoztak, és megindult a Chin’Toka rendszer elleni támadás, amelyet meg is nyertek. Eközben Gul Dukat, akit egy pagh-démon megszállt, a Deep Space Nine-on elpusztította a Prófécia Kristályát, ami után a féregjárat bezárult. Három hónappal később Sisko kapitány a Küldött Kristályának segítségével újra kinyitotta a féregjáratot.

2374-ben, a Nagy Láncban egy új betegség ütötte fel a fejét. Ez a betegség minden elcseréltet megfertőzött kivéve Odot. Néhány hónappal később Breen csatlakozott a Domíniumhoz. A breenek megtámadták a Földet, és a Csillagflotta főhadiszállását is elpusztították. Ezek után a Chin’Toka rendszer következett, amelyet a Domínium sikeresen visszafoglalt. Közben Kardassziában felkelés tört ki a Domínium ellen, mire a Domínium erői körülzárták a Kardasszia Egyet, majd a jem’hadar megkezdte a bolygó bombázását. Majd megindult a szövetség támadása, melyben a kardassziai hajók is a Domínium ellen fordultak; a szövetségesek a fölénybe kerültek. Az Alapító nem akart meghátrálni, és tovább akarta folytatni a harcot. Csak akkor hívta vissza a hajóit, amikor összekapcsolódott Odo-val, aki meggyógyította. Az Alapító beleegyezett, hogy aláírja a békeszerződést, és bíróság elé áll, mint háborús bűnös, ezért cserébe Odo visszatér a Láncba, és meggyógyítja a többi elcseréltet is.

A háborúnak vége! Mindként oldalon igen komolyak a veszteségek, és a 2000 éves Domínium elszenvedte első vereségét. Odo a Láncba való visszatérését követően megpróbálja megváltoztatni az Alapítókat, hogy a Domínium soha többé ne lehessen a kegyetlenség és elnyomás állama.

Related Bejegyzések